انواع لبنیات از

هرات آیسکریم

محصولات لبنی


دوغ ۳۰۰ سی سی هرات


ترکیبات : شیرپاستوریزه ،استارتر،طعم دهنده مجاز طبیعی (نعنا،نمک ،وآب آشامیدنی )

دوغ ۱.۵ لیتری هرات


ترکیبات : شیرپاستوریزه ،استارتر،طعم دهنده مجاز طبیعی (نعنا،نمک ،وآب آشامیدنی )

ماست هرات


ترکیبات :شیرتازه ،پروتئین ،لاکتوز،موادمعدنی و ویتامین ها ،بدون مواد نگهدارنده

ماست هرات 700 گرم


ترکیبات :شیرتازه ،پروتئین ،لاکتوز،موادمعدنی و ویتامین ها ،بدون مواد نگهدارنده

ماست هرات 400 گرم


ترکیبات :شیرتازه ،پروتئین ،لاکتوز،موادمعدنی و ویتامین ها ،بدون مواد نگهدارنده

ماست هرات 200 گرم


ترکیبات :شیرتازه ،پروتئین ،لاکتوز،موادمعدنی و ویتامین ها ،بدون مواد نگهدارنده

 پنیرخامه ای ۱۰۰ گرام


 ترکیبات: شیرتازه گاو،خامه،استارتر،مایۀ پنیرونمک

چربی: ۲۴٪

 پنیرخامه ای ۲۰۰ گرام لایف هرات


ترکیبات :خامه پاستوریزه ،شیربدونه چربی،نمک طعام ،پایدارکننده(کاراگینا)…..

پروتئن: ۵٪

 پنیرخامه ای ۳۰ گرام


ترکیبات :شیرتازه گاو ،خامه ،استارتر،مایه پنیرونمک

 انرژی: ۲۶ کیلوکالری