تماس با

هرات آیسکریم

آدرس فابریکه

 • شهرک صنعتی هرات، فاز اول، بلوار سنبل، سنبل 4، بلاک 200-194
 • تلیفون : 4-61 00 33 040
 • ایمیل : [email protected]

آدرس دفتر فروشات هرات

 • جاده بهزاد، بعد ازچهاراهی چهارم، سمت چپ
 • تلیفون : 040224471
 • شماره تماس: ۰۷۸۰۱۲۴۶۸۴

آدرس کابل

 • چوک کمپنی، سمت چپ، سرک پغمان، مقابل موتر فروشی خواجه جمع ولی
 • شماره تماس: ۰۷۸۰۱۲۴۶۶۰

آدرس مزار شریف

 • پارک های صنعتی عقب سلو ،پروژه خالد بن ولید
 • شماره تماس: ۰۷۸۰۱۲۴۶۸۲

آدرس قندهار

 • سرک سپین بولدک، کوتل شور اندام، جنب سرد خانه هندی ها
 • شماره تماس: ۰۷۸۰۱۲۴۷۵۰

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان سازید!